Spring naar content

Greenchoice zet serieus in op energieopslag

Door de explosieve groei van wind- en zonne-energie is er steeds meer vraag naar flexibiliteit op het Nederlandse elektriciteitsnet. Recent is Greenchoice een strategische samenwerking aangegaan met projectontwikkelaar Green Energy Storage (GES) om meer grootschalige energieopslag te realiseren.

Door de toename van duurzame energie in het energienetwerk wordt het steeds belangrijker vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Op zonnige dagen wordt er veel duurzame energie op het net gezet, die niet altijd direct afgenomen kan worden. Naast het in balans brengen van vraag en aanbod, probeert Greenchoice doormiddel van opslag te zorgen dat deze duurzame energie beter wordt benut.

 

Energiebalans

Wij werken al jaren samen met bedrijven om duurzaam opgewekte wind- en zonne-energie op te slaan. Dit gebeurt vaak met grote containerbatterijen. Maar het regelen van vergunningen, bouwtekeningen en technische en veiligheidseisen vraagt deskundigheid en zorgvuldigheid .

Grote batterijen kunnen een fossielvrije oplossing bieden. Ze slaan een teveel aan stroom op en leveren juist weer als een tekort dreigt. Voor Greenchoice is duurzame flexibiliteit van strategisch belang, vandaar de samenwerking met GES. Dit bedrijf focust op het bouwen van grootschalige energieopslag bij bestaande wind- en zonneparken.

 

Van onderzoek tot bouw

Als projectontwikkelaar begeleidt GES haalbaarheidsstudies naar energieopslag en onderzoekt de technische eisen en de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Het bedrijf regelt de vergunningen, financiering en sluit de contracten af met leveranciers en partners. Ook begeleidt GES de daadwerkelijke bouw van de installatie.

‘Er komen veel dingen kijken bij het aanleggen van energieopslag. Wij zijn een specialist in het begeleiden van de hele keten,’ zo stelt GES-directeur Guus Bengsch. Eerder was Bengsch voor Greenchoice projectleider bij de aanleg van energieopslag op zonnepark De Dijken in Noord-Holland en windparken Hartel 2 en Hellegatsplein in Zuid-Holland.

De komende jaren wil GES ruim 200 megawatt aan energieopslag realiseren. Door energiepieken en -dalen op te vangen, ontlast de opslag ook het elektriciteitsnet in Nederland.

Gerelateerde items