Spring naar content

Wij ontwikkelen energieopslag

Als projectontwikkelaar zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van de gehele keten: zo zorgen wij voor de complete en complexe ontwikkeling, realisatie en beheer van een energieopslagsysteem.

Het proces van energie naar opslag

Om een EOS succesvol te ontwikkelen onderzoeken wij eerst de haalbaarheid, de technische eisen en de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Verderop in het proces zorgen wij voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, de financiering en de selectie van de juiste leveranciers en partners.

Beheer

Om ervoor te zorgen dat het energieopslagsysteem professioneel en adequaat wordt onderhouden verzorgen wij ook het beheer voor de gehele levensduur van de installatie. Zo kom je tijdens het gebruik van de installatie niet voor onverwachte verrassingen te staan.